Veliler İçin
ÇOCUKLARDA İNATÇILIK

ÇOCUKLARDA İNATÇILIK

Çocuk, gelişim döneminin bir özelliği olarak inatçı davranışlar gösterebilir. Örneğin 2 – 4 yaş arasındaki bağımsız davranmaya çalışan, kendine güveni sonsuz olan çocuk, engellenmeyle karşılaştığında inatçılık gösterebilir. Yine ergenlik döneminde kendini yeniden tanımaya ve kişiliğini yeniden yapılandırmaya hazırlanan genç ebeveynlerine karşı inatçı bir tutum sergileyebilir. Bu dönemlerde inatçılığı doğal karşılamak, panik olmamak sorunun kaosa dönüşmesini engelleyecektir. Saldırganlığın pasif direniş yoluyla açığa vurulması bir çeşit inatçılık örneğidir. İnatçılığa zaman zaman sinirlilik ve saldırganlık eşlik eder.

    Bazı İnatçılık Nedenleri

v  Ebeveynleriyle sorunu olan çocuklar, karşıt bit durum sergilemek için inatçı davranabilirler.

v  Yapılan bir araştırma, çocuğun erken dönem zamanında karşılanmayan özbakım ihtiyaçları (uyku, beslenme, temizlik…) nedeniyle çocukta inatçılık gelişebildiğini ortaya koymuştur.

v  Tutarsız aile tutumlarında yetişen çocuklar isteklerini yaptırabilmek için inatçı davranabilirler.

v  İnatçılık yaparak isteğini elde etmek için çocuk, bu davranışını sürdürebilir.

v  Tuvalet eğitimi veya yemek konusunda çok katı ve ısrarcı olunması çocuğu inatçı yapabilir.

v  Titiz, pimpirikli, çocuklarına çok müdahale eden annelerin çocukları pasif direniş göstererek inat edebilirler.

    Hangi anneye sorsanız çocukları arasında asla ayrım yapmadıklarını, bunun çok saçma bir soru olduğunu söylerler ama pratikte böyle olmaz. Bazen anneler bir çocuklarına çeşitli nedenlerden dolayı daha ilgili davranırlar. Bu durum da diğer çocuğun inatçı olmasına neden olur. Ya da benzer durum olarak annenin başka çocuklara kendi çocuğundan daha fazla ilgi ve sevgi göstermesi çocuğu inatçı, saldırgan ya da utangaç yapabilir.

     İnatçılık Belirtileri

v  İnatçı çocuklar, başkalarının isteklerine karşı ağır kanlı davranarak yapmayı reddedebilirler.

v  İnatçılık anında olumsuz bir beden dili kullanırlar, dudakları aşağı sarkık, kaşlar çatık, burun şişik, kollar ve beden gergin olur.

v  Anne baba  ve öteki yetişkinlere karşı olumsuz bir tutum içindedir.

v  Arkadaşları ile ilişkileri bozuktur, geçimsiz ve uyumsuz davranabilirler.

     İnatçılığı Önleme Yolları

v  Çocuğa inatçı davranışlar göstererek kötü örnek olmamak gerekir.

v  Temel ihtiyaçlarını zamanında karşılamalı, sert davranmamalı, gelişimine uygun hareket edilmeli.

v  Baskıcı, tutarsız ya da ilgisiz davranılmamalı.

v  Çocuklar tez canlıdırlar, isteklerinin hemen yapılmasını isterler. Beklemeyi öğrenmeleri konusunda onlara gerekli sabır gösterilmeli.

v  Arkadaşları ve diğer yetişkinlerle nasıl sağlıklı iletişim kurulabileceği konusunda yardımcı olunmalı.

v  İnatçı olan bir çocuğun bu davranışını pekiştirebilecek ve devamını sağlayacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalı.

v  Çocuğun, inatçılık yaparak isteklerini elde etmesine izin verilmemeli. Aksine inatlaşmadığı durumlarda istekleri yerine getirilerek çocuk, bu duruma özendirilmelidir.