Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden olup, bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılır, belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Aynı zamanda olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurar, belli kavramlarıkullanmayı öğrenir, gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirirler.