Eğitim Teknolojisi

Özel Ayışığım Anaokulu öğrencilerinin, derslerini; projeksiyon, bilgisayar ve tahtadan oluşan akıllı tahta sistemi ile işlemeleri hedeflenmiştir. Bu sistemle, görsel materyal kullanılarak işlenen konuların öğrenciler tarafından daha iyi kavranacağına inanıyoruz.