Sistem

Okulumuzda,  ”Yapılandırmacı eğitim sistemi” ve Howard Gardner’in “çoklu zekâ kuramı” ile eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi tercih edilmiştir.

* Yapılandırmacı eğitim sistemi: Bu sistemde bilginin öğrenci tarafından yapılandırılması amaçlanmıştır. Yani bireyler bilgiyi aynen almaz, kendilerinde var olan bilgiyle beraber yeni bilgiyi, yine kendi durumlarına uyarlayarak öğrenir, kendi bilgilerini oluştururlar. Duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı olarak yorumlarlar. Nitekim Milli Eğitim bakanlığınca son yıllarda benimsenen yeni öğretim programları da, “yapılandırmacıeğitim yaklaşımı” ile hazırlanmıştır.

* Çoklu zekâ kuramı: Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zekâ kuramı, Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Gardner, zekâyı “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır. Kişi bu becerisini bulunduğu ortama, mekâna, zamana göre geliştirir.

Zekânın gelişmesinde; Kaynaklara ulaşım şansı, Tarihsel, kültürel faktörler, Coğrafi faktörler, Ailesel faktörler, Durumsal faktörler gibi avantaj ve dezavantaj yaratan çevresel etkenler vardır.

Her birey farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. Kimi sadece dinlemekle, kimi öğrenme sürecinin içinde yer almakla, kimi de araştırıp, düşünüp çözümlemek gibi farklı yöntemlerle anlar.