Görsel Sanatlar

Çocuklarımızın estetik duygularını geliştirmelerini sağlayacak bu etkinlikle, onların sanat bilincini geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır