Rehberlik Çalışmalarımız

Rehberlik servisimiz; çocuklarımızın bireysel farklılıklarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya, onların okul ortamına uyum sağlamalarına, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişmelerine yardımcı olur.

Bu bağlamda çocuğun kendini korumasını öğrenme, özgüvenini geliştirme ve benlik kavramını oluşturmasına rehberlik eder.

Çocukların okul ortamını sevmelerini ve eğitime karşı güdülenmelerini sağlayarak onların, akademik gelişim açısından okula uyumlarını ve ilköğretime hazır olmalarını takip eder.