Değerler Eğitimi

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA, ETİK DEĞERLERE SAHİP KİŞİLERİN, YAŞAMIN HER ALANINDA BAŞARILI VE MUTLU BİREYLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ. BUNUN BİLİNCİNDE OLARAK KURUMUMUZDA,DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA,ÇOCUKLARIMIZA TEMEL İNSANİ DEĞERLERİ VE TOPLUMSAL YAŞAM KURALLARINI KAZANDIRACAK VE BU KAZANIMLARI DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRECEK ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR.


 ÖRNEK DEĞERLER
1- Sevgi
2- Saygı-hoşgörü
3- Özgüven
4- Sorumluluk
5- Dürüstlük
6- Yardımseverlik

1- SEVGİ
- Kendini sevme ve kendiyle barışık olma
- İnsan sevgisini, doğa ve hayvan sevgisini öğrenme ve çevresiyle paylaşma
- Sevgisini, olumlu duygu ve düşüncelerini paylaşma
- Yaptığı işleri severek yapmayı öğrenme
- Manevi değerler sevgisini kazanmanın yollarını öğrenme
- Toplumsal yaşamda güler yüzlü olma
- İçtenlikle davranmayı öğrenme ve hayatında uygulama

2-SAYGI/HOŞGÖRÜ
- Kendisine ve çevresine saygılı ve hoşgörülü olma
- Kişiler arası farklılıklara saygı gösterme
- Milli ve manevi değerlere saygılı olma
- Farklı görüş ve düşünceleri kabul etme ve saygılı olma
- Nezaket ve görgü kurallarına uygun davranma(Teşekkür etme, izin alarak konuşma, özür dileme vb.)
- Hoşgörünün toplumsal yaşamdaki önemini kavrama

3-ÖZGÜVEN
- Kendini tanıma
- İlgi ve yeteneklerinin farkına varma 
- Becerilerinin  farkına vararak kendine güven duygusunu geliştirme 
- Duygu ve düşüncelerini bulunduğu ortamlarda rahatça ifade etme
- Potansiyellerini kullanabilme

4-SORUMLULUK
- Sorumluluk bilincinin önemini kavrama
- Kendisine ve ailesine karşı sorumluklarını öğrenme ve yerine getirme
- Ahlaki, kanuni,toplumsal, kültürel ve geleneksel sorumluluklarını öğrenme ve yerine getirme
- Okulda, evde ve sosyal çevresinde sorumluluklarına uygun davranışlar gösterme
- Verilen görev ve sorumlulukları eskiz olarak zamanında yapmayı öğrenme

5- DÜRÜSTLÜK
- Kendine ve çevresine karşı dürüst olma
- Dürüstlüğün yaşam içimdeki yerini kavrama
- Fikrini doğru olarak ifade etme
- Sözünde durmayı öğrenme ve yaşamında uygulama
- Emanet edilen eşyaları korumayı öğrenme
- Sonuçları olumsuz olsa bile yalan söylememe

6- YARDIMSEVERLİK
- Yardımseverliğin önemini kavrama
- Ailede ve okulda yardım edilecek kişileri belirleme ve yardım etme
- Elindekileri paylaşma
- Sosyal yaşantısında yardım gerektiren durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olma
- Anne babasına ev işlerinde yardımcı olma
- Okul içi ve sosyal yaşamda yardım dernek ve kuruluşlarında aktif rol alma
- Yardımseverlik bilincini benimseme ve çevresine aşılama
- Grup çalışmalarında etkin rol alma