Kayıt Bilgileri

Okulumuza, Eylül ayı sonu itibariyle 37-66 ayını dolduran  çocuklarımızın kayıtları yapılmaktadır. kayıt için gerekli belgeler:
*ikamet (oturum) belgesi
*nüfus cüzdanı örneği
*aile hekimliği veya sağlık ocaklarından alınacak sağlık raporu