Hedeflerimiz

* Çocuklarımızın doğuştan getirdikleri yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek.
Onların bireysel faklılıklarını dikkate alarak, yaşlarının gerektirdiği her türlü becerilerinin gelişimini tamamlamalarına yardımcı olmak.

*Onların;
kendilerini ifade edebilen, sorumlulukları gelişmiş, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. *Onları; kendilerine, ailelerine ve sosyal çevrelerine karşı saygılı, her konuda dengeli ve duyarlı insanlar olarak yetiştirmek.

* Kendi hak ve özgürlüklerini korurken, başkalarının hak ve özgürlüklerine de saygı duymaları gerektiğinin bilincine vardırmak.